Lisansını Gazi Üniversitesi Psikolojik Danışma Bölümü’nde, yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma alanında tamamladı. Yönetim kurulu üyesi ve genel sekreterliğini yaptığı Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği bünyesinde başladığı “Psikodrama Grup Psikoterapisi” eğitimini bugüne kadar çeşitli etkinliklerle taşıdı. Bu dernekten “Psikodrama Yardımcı-Terapist” diploması, Zerka Moreno’dan “Psikodrama Terapist Diploması” aldı. İstanbul Spontanite Tiyatrosu’nun kuruluşunu gerçekleştirdi. Türkiye’de Çocuk Psikodraması tedavi sisteminin kurulmasını ve geliştirilmesine öncülük etti. Devlet ve özel tiyatrolara, tiyatroda psikodrama uygulamalarını tanıttı. Ankara Grup Psikoterapileri Enstitüsü’nün eş kurucusu oldu ve başkanlığını yürüttü. Eş kurucusu olduğu İstanbul Psikodrama Enstitüsü 2003 yılında İstanbul Uluslararası Zerka Moreno Enstitüsü ismini taşımaya hak kazandı. İstanbul Psikodrama Enstitüsü bünyesinde çocuk psikodraması eğitimlerinin koordinatörlüğünü ve eğiticiliğini yürütmektedir. Uluslararası dernekler olan EAP, FEPTO ve IAGP‘nin akredite ettiği bu enstitünü başkanlığını yürütmekte ve kuruluşunu gerçekleştiridiği Türkiye Psikodrama Enstitüleri Birliği’nin yöneticiliğini yapmaktadır. 290 öğrencisi ile alanda önemli bir yer tutan eğitimleri koordine etmektedir. Alanda yazılmış altı kitabı bulunmaktadır.

InstagramMailWhatsapp